Introductie

Bakos is een zeer innovatief projectbureau dat gespecialiseerd is op het gebied van Gebouw Automatisering en alles wat daarmee te maken heeft. Gebouw Automatisering heeft tot doel het optimaal laten samenwerken (combineren en inregelen) van alle installaties (verwarming, koeling, inbraak- en brandbeveiliging, ventilatie, e.d.) in een gebouw of woning. Dit alles komt samen in één netwerk met een geautomatiseerde centrale aansturing en doormelding van storingen. Bakos realiseert deze centrale aansturing door middel van onze eigen ontworpen software Bakos Energy Aware. De aansturing verloopt via internet, waarbij uw gebouw altijd en overal “in de gaten gehouden kan worden” (hetzij door uzelf en/of uw installateur hetzij door een andere partij van uw keuze).

Missie

Onze innovatieve oplossingen zijn hèt middel om uw verduurzamings- en energiebesparings-doelstellingen te verwezenlijken en voor de toekomst te borgen. Daarbij staan het comfort en bedieningsgemak voor de (gebouw) gebruiker centraal.