Introductie

Bakos is een zeer innovatief projectbureau dat gespecialiseerd is op het gebied van Gebouw Automatisering. Gebouw Automatisering is het optimaal combineren, afregelen en registreren van alle installaties (verwarming, inbraak- en brandbeveiliging, ventilatie (CO2), koeling e.d.) in een gebouw of woning tot één netwerk met een geautomatiseerde aansturing en doormelding van storingen. Deze geautomatiseerde aansturing realiseren wij door middel van onze eigen ontworpen software “Bakos Energy Aware“. Voor de aansturing maken wij gebruik van een internetverbinding, waarbij uw gebouw altijd en overal gemonitord wordt (door uzelf en/of uw installateur of een andere partij van uw keuze).

Waarom Gebouw Automatisering?

Het totaal van installaties in gebouwen wordt steeds uitgebreider, complexer en belangrijker. Uitval, door bijvoorbeeld een storing, is niet alleen onwenselijk maar vaak ook onacceptabel. Om het geheel van installaties beheersbaar te houden is een (installatietechnisch) ontwerp op maat nodig, dat aansluit op het bouwkundig ontwerp. Gebouw Automatisering kan zowel in bestaande gebouwen als in nieuw te ontwerpen gebouwen worden toegepast.

Gebouw Automatisering maakt gebouwen intelligent, duurzaam, energiezuiniger en daardoor milieubewust. Ze zorgt voor kostenbesparingen, energiebesparing, sociale contacten, fysieke veiligheid en verbetering van comfort, sfeer en milieu.
Door deze gebouwautomatisering is het ook mogelijk om op afstand (via internet) te zorgen voor nieuwe vormen van dienstverlening zoals het beheer en onderhoud van de installaties en bijvoorbeeld het geven van ondersteuning bij verpleging en zorg.

  • EMS/EBS Energie Management- en Energie Beheer Systeem
  • CO2 registratie, alarmen en rapportages
  • De prestaties van al uw gebouwen in één oogopslag in beeld middels ….GoogleMaps.
  • Kostenbesparing door efficiënter gebruik van de installaties; lage ….onderhoudskosten.
  • Ontzorgen: al u gebouwinstallaties worden online bewaakt.
  • Verduurzaming met aantoonbare energiebesparing=>milieusparend


Bekijk alle voordelen van Bakos Energy Aware

Slechte ventilatie zorgt voor hoge CO2 concentraties en tot virusverspreiding in de klas!”. Bakos is door jarenlange ervaring uw partner om dit probleem tegen geringe kosten aan te pakken. Wilt u meer weten? Lees verder >