Storingen worden direct gemaild aan uw installateur!

Onze “meldbank” zorgt voor de directe verzending van opkomende storingen in uw installatie(s). Op storingsniveau kan ingeregeld worden naar wie de storingsmelding verstuurd moet worden. Daarnaast kan ervoor gekozen worden om storingsmeldingen ook als Cc aan u of een persoon naar uw keuze te laten sturen. Degene die de storingsmelding ontvangt, zorgt voor de “reparatie” en verhelpt de storing.