Gebouwen dokterDe Gebouwendokter luistert naar uw klachten en maakt uw gebouw snel weer beter!

Het doel is om zieke gebouwen weer beter te maken.
De Bakos Gebouwendokter luistert naar de klachten van uw gebouwgebruikers! Wij inventariseren en analyseren al uw klachten en lossen deze snel en adequaat op.
U krijgt van ons altijd vooraf een vaste kostenbegroting en indien wenselijk ook de doorlooptijd bij de gewenste verbeteringen waarbij wij duidelijk aangeven wat de maximaal haalbare verbeteringen zijn binnen uw budget.

Hoe gaat Bakos te werk?

  1. Bakos stelt een Probleemanalyse op
  2. Bakos ontwerpt een verbeterplan en stemt dit af met u als opdrachtgever
  3. Samen met u stellen wij de selectiecriteria en wegingsfactoren vast
  4. In overleg met u stelt Bakos een Programma Van Eisen (PVE) op
  5. Dit PVE gaat naar geselecteerde aanbieders. In overleg met u wordt de winnende aanbieder gekozen.
  6. Bakos begeleidt en coördineert het gehele project (dus ook de aansturing van onderaannemers). Alles in 1 hand en dus ook maar 1 aanspreekpunt voor u als klant!
  7. Bakos levert u het project op en volgt (op afstand) alle relevante systemen en installaties gedurende 3 maanden. De gemeten resultaten worden vergeleken met de vooraf gewenste prestatieverbeteringen.

Welke voordelen heeft dit voor u?

• U krijgt vooraf een vaste kostenbegroting voor de door u gewenste prestatie. U wordt dus NOOIT verrast door MEERKOSTEN
• U weet wat de maximaal haalbare prestatie is binnen het door u opgegeven beschikbare budget: “Wat is nuttig en wat is noodzakelijk?”.
• U heeft vooraf duidelijkheid over de te behalen besparingen
• U heeft vooraf duidelijkheid over de terugverdientijd van de investering
• Alles is in 1 hand; u heeft dus ook maar 1 aanspreekpunt!
• Optie: Op afstand inzicht in de status van de gebouwinstallaties middels Bakos Energy Aware

Wilt u meer weten of een afspraak met ons maken voor een kennismaking/presentatie?
Mail of bel ons 055-7600024!