Een duurzame, kostenbesparende en innovatieve manier om uw gebouwgebonden installaties te onderhouden!

Doel van het Onderhoudsconcept is om alle installaties binnen uw gebouwen in optimale conditie te houden. Dit wordt bereikt door een innovatieve manier van onderhoud. In plaats van een “simpel” contract voor onderhoud 1 maal per jaar wordt er nu een onderhoudscontract afgesloten op basis van draaiuren.

Vooraf maken wij diverse afspraken over de doelstellingen en de te leveren prestaties, die gemeten zullen worden met een overeengekomen performancemeting. Als u dit wenst, kunnen deze afspraken in een onderhoudscontract of Service Level Agreement “SLA” worden vastgelegd.
Dit innovatieve onderhoudsconcept is alleen uitvoerbaar in combinatie met onze laagdrempelige webapplicatie Bakos Energy Aware MODULE STATUS. Bakos Energy Aware geeft ons de benodigde data van al uw installaties.

Welke voordelen heeft dit voor u?

  • U bespaart op onderhoudskosten
  • De installaties worden optimaal in conditie gehouden
  • U heeft inzicht in de status van de gebouwinstallaties middels Bakos Energy Aware MODULE STATUS

Wilt u meer weten of een afspraak met ons maken voor een kennismaking/presentatie?

Mail of bel ons 055-7600024!