Slechte ventilatie zorgt voor hoge CO2 concentraties en tot virusverspreiding in de klas!”. Bakos is door jarenlange ervaring uw partner om dit probleem tegen geringe kosten aan te pakken.

Muffe klaslokalen met veel te hoge CO2 concentraties (>1200PPM) zorgen niet alleen voor slechte leerprestaties, vermoeidheid en concentratieverlies bij zowel leerlingen als leerkrachten maar ook voor verspreiding van virussen, het corona virus heeft dit duidelijk laten zien. Om het tij te doen keren zijn ventilatie maatregelen noodzakelijk. Bakos is door jarenlange ervaring uw partner op dit gebied en de investeringen zullen u allerdings hard meevallen.

Om uw goed te kunnen begeleiden beginnen we altijd met het meten van; CO2, temperatuur en luchtvochtigheid in alle lokalen (dit is vanuit de overheid ook verplicht om in aanmerking te komen tot subsidies). Wij kunnen met mobiele meetinstrumenten in korte tijd een goed overzicht krijgen van de te nemen maatregelen. Na het in kaart brengen van de problemen kunnen we met u samen op lopen om te kijken naar oplossingen. Dit gaat van kijken wat er mogelijk is met huidige ventilatie tot het doen van een subsidieaanvraag. Ook bij de begeleiding van technische aanpassingen in ventilatiesystemen kunnen wij u ontzorgen. Wij beoordelen de offertes van installeteurs en kijken naar de technnische beste oplossing. Door onze jarenlange ervaring weten we voor elke soort schoolgebouw welke oplossing passend is, afgezet tegen geringe kosten en verbouwingsongemakken. 

U zult versteld staan van de enorme verbetering die wij voor uw school kunnen realiseren en dat tegen geringe tijd en kosten!

Wilt u meer weten of een vrijblijvende afspraak met ons maken? Neem contact op via de mail en wij zullen u snel en persoonlijk te woord staan. Of bel direct met William de Jong.