Frisse school

Hoge CO2 concentraties verhogen risico’s virusverspreiding in de klas!’

Muffe klaslokalen met veel te hoge CO2 concentraties (>1200PPM) zorgen niet alleen voor slechte leerprestaties, vermoeidheid en concentratieverlies bij zowel leerlingen als leerkrachten maar ook voor verspreiding van virussen. ………………………………………………Soms zijn er in het verleden al maatregelen in de school getroffen, al dan niet met subsidie. Meestal heeft dit uiteindelijk niet geleid tot een beter en veiliger klimaat in de klaslokalen.

Oplossing

Een frisse School voorziet in een veilige, gezonde en prettige leeromgeving. Dit wordt bereikt door het CO2 gehalte in de klas op de  juiste (lage) waarde te houden (gestuurde ventilatie). Bakos plaatst in de klaslokalen sensoren welke continue CO2, temperatuur(T), luchtvochtigheid(RV) en geluid(dB) registreren. Van deze geregistreerde waarden kunnen op elk gewenst moment en over elke periode rapportages gegenereerd worden (eis RVO). Deze sensoren geven een alarm af op het moment dat ingestelde waarden worden overschreden. Bakos analyseert, optimaliseert en verbetert de huidige installaties en stemt deze zodanig op elkaar af dat zij zeer efficiënt met elkaar samenwerken. Mocht blijken dat de CO2 waarden structureel te hoog zijn dan kan/zal Bakos u adviseren over passende luchtbehandelingssystemen(ventilatie). Ook zal Bakos in zo’n geval SUVIS subsidie (RVO) voor u aanvragen. Daarnaast kunnen wij de klaslokalen voorzien van ioniserende volspectrum daglicht TL buizen. Door ionisatie worden stof, fijnstof, rook, geurtjes, pollen, mijten en bacteriën uitgeschakeld.

Door onze oplossing en ruime ervaring in onderwijsinstellingen worden leerlingen en leerkrachten veel minder snel vermoeid en kunnen zij zich veel langer concentreren. Tegelijkertijd  worden de risico’s m.b.t. verspreiding van virussen drastisch verkleind. U zult versteld staan van de mogelijke (enorme) verbeteringen die wij vaak al met beperkte middelen voor uw school kunnen realiseren.

Hoe gaat Bakos te werk?

1. Bakos meet per lokaal het CO2 gehalte (en eventueel andere zaken zoals luchtvochtigheid, temperatuur, geluid, tocht, slecht functionerende installaties, etc.) en ….stelt aan de hand hiervan een Probleemanalyse op.
2. Bakos ontwerpt een Frisse School Plan en stelt een Programma Van Eisen (PVE) op dat voldoet aan de normeringen zoals de Rijksoverheid hieraan stelt. Dit PVE ….zal dan gekoppeld zijn aan het energieregistratie- en bewakingssysteem Bakos Energy Aware met rapportagefunctie per dag, week en jaar. Tevens zal Bakos ….de SUVIS subsidie voor u aanvragen voor zolang er geld in de subsidiepot aanwezig is. Klik hier op SUVIS voor meer informatie
3. Dit PVE gaat naar 3 aanbieders. In overleg met u als opdrachtgever wordt de winnende aanbieder gekozen.
4. Bakos begeleidt, coördineert en voert het gehele project uit (dus ook de aansturing van onderaannemers). Alles in 1 hand en dus ook maar 1 aanspreekpunt ….voor u.als klant!
5. Bakos levert u het project op en volgt (op afstand) alle relevante systemen en installaties gedurende 3 maanden. De gemeten resultaten worden vergeleken met ….de.vooraf gewenste prestatieverbeteringen. Als vastgesteld is dat de gewenste verbeteringen gehaald zijn, volgt de definitieve oplevering.

Welke voordelen heeft dit voor u?

• Uw school wordt een gezonde leer- en werkomgeving voor zowel leerlingen als ook leerkrachten
• Onze techniek is toepasbaar binnen elke school
• Bakos pakt de problemen per lokaal aan
• Het CO2-gehalte wordt geregeld, binnen de door de overheid hieraan gestelde normen, met een minimaal verbruik van energie
• Voor onze oplossing zijn vrijwel geen (extra) kanalen door de school nodig
• U heeft vooraf duidelijkheid over de hoogte van de investering
• Optie: U heeft op afstand inzicht in de status van de gebouwen middels Bakos Energy Aware

Door onze oplossing is de kans op virusverspreiding drastisch kleiner en worden leerlingen en leerkrachten veel minder snel vermoeid en houden zij aanzienlijk langer hun concentratie vast. U zult versteld staan van de enorme verbetering die wij voor uw school kunnen realiseren en dat tegen geringe kosten!

Wilt u meer weten of een afspraak met ons maken?

Mail of bel ons 055-7600024!