Nooit meer onnodig op locatie hoeven zijn!

Via een veilige VPN- of inbelverbinding worden op afstand zowel de regelaars voor de installaties als ook de installaties in de gebouwen gecontroleerd op een juiste werking. Eventuele problemen worden hierdoor tijdig gesignaleerd en verholpen, waardoor uitval van systemen veelal voorkomen kan worden. Ook storingen worden via dit systeem gemeld. Verder kunnen ook meetgegevens via deze weg worden verzonden, zodat ook kan worden gekeken of installatie naar behoren werkt.