Voorvertoning in nieuwe tab

Frisse School:
Hoge CO2 concentraties verhogen risico’s virusverspreiding in de klas!’

Muffe klaslokalen met veel te hoge CO2 concentraties (>1200PPM) zorgen niet alleen voor slechte leerprestaties, vermoeidheid en concentratieverlies bij zowel leerlingen als leerkrachten maar ook voor verspreiding van virussen. Soms zijn er in het verleden al maatregelen in de school getroffen, al dan niet met subsidie. Meestal heeft dit uiteindelijk niet geleid tot ………………………………………………………….een beter en veiliger klimaat in de klaslokalen. Wilt u meer weten Lees verder >

 

Beheer op afstandBeheer op afstand:

Scholengemeenschappen hebben meerdere scholen op verschillende locaties. Het beheer van de gebouwgebonden installaties is hierdoor vaak een enorme klus. De gebouwbeheerder, conciërge of installateur moet alle locaties af om vast te stellen of alle regelaars en de daarbij behorende installaties nog goed functioneren. Dit beheer kan vanaf nu ook op afstand, dus zonder fysiek op locatie te zijn, worden uitgevoerd!
Wilt u meer weten Lees verder >

 

Onderhoudsconcept:
een duurzame, kostenbesparende en innovatieve manier van onderhoud van uw gebouwgebonden installaties!

Doel van het Onderhoudsconcept is om alle installaties binnen uw schoolgebouwen in optimale conditie te houden. Dit wordt bereikt door een innovatieve manier van onderhoud. In plaats van een “simpel” DUUR contract voor een jaarlijkse onderhoudsbeurt sluiten u met ons een onderhoudscontract af op basis van draaiuren.
Hoe dit werkt? Lees verder >

 
 

Gebouwen dokterDe Gebouwendokter: luistert naar uw klachten en maakt uw schoolgebouw snel weer beter!

De Bakos Gebouwendokter luistert naar de klachten van uw gebouwgebruikers! Wij inventariseren en analyseren al uw klachten en lossen deze snel en adequaat op. U krijgt van ons altijd vooraf een vaste kostenbegroting en indien wenselijk ook de doorlooptijd bij de gewenste verbeteringen waarbij wij duidelijk aangeven wat de maximaal haalbare verbeteringen zijn binnen uw budget.
…………………………………………………………Hoe gaat Bakos te werk, Lees verder >

 
Energie zuinig

Energie-Zuinig&Duurzaam:
Haal het maximale rendement uit uw bestaande installaties!

Door het inzetten van onze module “ENERGIEMONITOR” binnen onze internet applicatie Bakos Energy Aware zullen wij op basis van het gemeten ernergieverbruik de te behalen besparingspotentie zichtbaar maken en duidelijk onderbouwen.
Hoe dit werkt? Lees verder >

 
 

RenovatieplanRenovatieplan:
verlaging van energieverbruik, verduurzamend én milieu sparend!

Het Bakos Renovatieplan voor al uw gebouwgebonden installaties brengt uw installaties weer volledig up to date. Hierdoor zal uw gebouw milieu sparend en verduurzaamd zijn met een aantoonbaar lager energieverbruik!
Hoe gaat Bakos te werk, Lees verder >