Warmtewet groot probleem voor woningcorporaties!

zowel operationeel als financieel

Op 1 januari 2014 is de warmtewet van kracht geworden die betrekking heeft op warmtenetten. Een warmtenet is bijvoorbeeld blokverwarming (centraal ketelhuis), stadsverwarming of WKO (Warmte Koude Opslaginstallaties) die meer dan één verbruiker (woningen) in een gebouw van warmte en/of warm tapwater voorziet. Woningcorporaties worden door de warmtewet keihard geconfronteerd met diverse zaken die zij moet regelen, zoals bijvoorbeeld het rapporteren en administreren van alle zaken die betrekking hebben op de levering van warmte.


Dit zijn onder andere:

1. het voeren van een ordelijke boekhouding m.b.t. de levering van warmte.
2. het bijhouden van een storingsregistratie, waarin o.a. de duur van de storingen wordt bijgehouden, en die jaarlijks publiceren (in de jaarrekening en het jaarverslag).

Financiële compensatie huurders

In geval van geen levering van warmte bij een onderbreking van 4 tot 8 uur heeft de verbruiker recht op een vergoeding (te voldoen door de woningcorporatie!) van € 35,00 per aansluiting. Voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur heeft men recht op een vergoeding van € 20,00.
De eerste dag storing (24 uur) kost dus € 115,00 per aansluiting!
Bovenstaande  zaken hebben helemaal niets met de kernactiviteiten van de woningcorporatie te maken en zullen daarbij de organisatie merkbaar en onnodig gaan belasten.

De oplossing van Bakos

Met onze internettool Bakos Energy Aware bieden wij u (de woningcorporatie) de volgende mogelijkheden:
1. Het direct en geautomatiseerd doormelden van urgente storingen naar de gecontracteerde installateur.
2. Het daardoor kunnen maken van “strakke” afspraken (SLA) met de installateur, zodat het risico op compensatie veelal afgewend kan worden op deze installateur.
3. Het leveren van een storingsregistratie over het afgelopen jaar (of een andere periode).
4. Huurders via internet (portal) toegang verschaffen tot een overzicht van de voor hen relevante storingen.
5. Het realiseren van aanvullend maatwerk op basis van uw specifieke wensen.

Wilt u meer weten of een afspraak met ons maken voor een kennismaking en/of een presentatie?
Mail of bel ons 055-7600024!