Bakos adviseert, stelt samen met u het ‘plan’ vast en zorgt voor een adequate uitvoering!

“Succes zit niet alleen in het plan, maar juist in de uitvoering”

Het advies van Bakos heeft altijd te maken met de gebouwgebonden installaties (verwarming, koeling, luchtbehandeling, verlichting, toegangscontrole, brandmelding, etc.) en het gebouw waarbinnen deze installaties zich bevinden.

Onze werkwijze is als volgt. Allereerst luisteren wij naar uw wensen, naar uw voorstel voor verbeteringen en/of naar klachten die u mogelijk heeft. Het tweede dat wij doen, is het in kaart brengen van de huidige status van alle installatiedelen, waarna wij deze analyseren. Vervolgens komen wij met een verbeteradvies. Dit verbeteradvies wordt met u besproken en voorzien van een vaste kostenbegroting en een tijdsplanning. Het projectmanagement met betrekking tot de uitvoering van dit verbeteradvies kan volledig door Bakos zelf uitgevoerd worden.

Doel van uw adviesaanvraag kan heel veelzijdig zijn zoals

  • analyse huidige situaties
  • verbeter voorstel op basis van de analyse
  • opstellen programma van eisen en het opvragen en verwerken van offertes
  • uitvoeren en regievoeren over alle werkzaamheden

Wat leveren de verbeteringen en/of aanpassingen u op:

  • verhoging van het comfort voor de gebouwgebruikers
  • milieubesparing door verlaging van energieverbruik door het correct inregelen en afstemmen van alle installaties
  • kostenverlaging door inzet van onze gebouwenmonitor “Bakos Energy Aware” in combinatie met bovenstaande punten
  • verduurzaming door renovatievoorstellen

Bakos werkt voor en adviseert aan o.a.

Schoolgemeenschappen, Gemeenten, Woningcorporaties, Commerciële instellingen en Zorginstellingen.

Wilt u meer weten of een afspraak met ons maken voor een kennismaking/presentatie?
Mail of bel ons 055-7600024!