RenovatieplanVerlaging van energieverbruik: verduurzamend én milieu sparend!

Het Bakos Renovatieplan voor al uw gebouwgebonden installaties brengt uw installaties weer volledig up to date. Hierdoor zal uw gebouw milieu sparend en verduurzaamd zijn met een aantoonbaar lager energieverbruik!

U krijgt van ons altijd vooraf een vaste kostenbegroting en indien wenselijk ook de doorlooptijd bij de gewenste verbetering waarbij wij duidelijk aangeven wat de maximaal haalbare verbeteringen zijn binnen uw budget.

Hoe gaat Bakos te werk?

  1. Bakos stelt een totaalanalyse op van uw installaties.
  2. Bakos ontwerpt het Renovatieplan, en stemt dit af met u als opdrachtgever.
  3. Samen met u stellen wij de selectiecriteria en wegingsfactoren vast.
  4. In overleg met u stelt Bakos een Programma Van Eisen (PVE) op.
  5. Dit PVE gaat naar geselecteerde aanbieders. In overleg met u wordt de winnende aanbieder gekozen.
  6. Bakos begeleidt en coördineert het gehele project (dus ook de aansturing van onderaannemers). Alles in 1 hand en dus ook maar 1 aanspreekpunt voor u als klant!
  7. Bakos levert u het project op en volgt (op afstand) alle relevante systemen en installaties gedurende 3 maanden. De gemeten resultaten worden vergeleken met de vooraf gewenste prestatieverbeteringen.

Welke voordelen heeft dit voor u?

• U krijgt vooraf een vaste kostenbegroting voor de door u gewenste prestatie. U wordt dus NOOIT verrast door MEERKOSTEN.
• U weet wat de maximaal haalbare prestatie is binnen het door u opgegeven beschikbare budget: “Wat is nuttig en wat is noodzakelijk?”.
• U heeft vooraf duidelijkheid over de te behalen besparingen.
• U heeft vooraf duidelijkheid over de terugverdientijd van de investering.
• Alles is in 1 hand; u heeft dus ook maar 1 aanspreekpunt!!
• Optie: U heeft op afstand inzicht in de status van de gebouwinstallaties middels Bakos Energy Aware

Wilt u meer weten of een afspraak met ons maken voor een kennismaking/presentatie?
Mail of bel ons 055-7600024!