Uw energieverbruik vergeleken met het verbruik van vergelijkbare gebouwen.

Als u ervoor gekozen heeft om met Bakos Energy Aware te werken (of eigenlijk te ontzorgen), kan Bakos voor u op basis van de in Bakos Energy Aware verzamelde gegevens een goede benchmark uitvoeren op het energieverbruik van uw gebouw(en).Wij maken hiervoor o.a. gebruik van vaste parameters zoals het bruto vloeroppervlak, de ligging en de isolatiewaarde van een gebouw. Daarnaast hebben wij de beschikking over een gebouwendatabase waarbinnen wij vergelijkbare gebouwen kunnen selecteren.
Op uw verzoek, of op ons advies, zullen wij een dergelijke benchmark voor u uitvoeren. De uitkomst van deze benchmark zullen wij aan u presenteren, waarbij wij aangegeven welke afwijkingen wij hebben geconstateerd en wij u adviseren over mogelijk te nemen maatregelen om uw gebouwprestaties te verbeteren. Dit advies zullen wij na een gesprek met u verder uitwerken en voorzien van een vaste kostenbegroting.

Welke voordelen heeft een benchmark voor u?

 • U gaat zien hoe uw gebouw presteert ten opzichte van vergelijkbare gebouwen
 • Indien de prestaties van uw gebouw laag of gemiddeld scoren dan komt Bakos met verbetervoorstellen
 • De verbetervoorstellen zijn altijd voorzien van een vaste kostenbegroting en indien wenselijk van een tijdsplanning
 • Volledige ontzorging: Bakos kan het gehele project voor u uitvoeren conform de door ons afgegeven prijzen en doorlooptijden.
 • bijkomende voordelen;
   • Uw installatie(s) worden zo efficiënt mogelijk gebruikt
   • Energiebesparing door alle installaties met elkaar te laten samenwerken in plaats van afzonderlijk of – erger nog – tegen elkaar in te laten werken
   • Door een lager energieverbruik spaart u het milieu
   • Uw verduurzamingsdoelstellingen worden door bovenstaande punten makkelijker bereikt

Wilt u meer weten of een afspraak met ons maken voor een kennismaking/presentatie?

Mail of bel ons 055-7600024!