Van advisering tot aanbestedingen

Door jarenlange samenwerking met en advisering aan gemeenten heeft Bakos veel kennis opgebouwd, waardoor wij in staat zijn om gemeenten te adviseren in het voortraject van een aanbesteding met één of meerdere kavels. Voordeel hiervan is dat de uitgangspunten – en in voorkomend geval ook de specificaties – vooraf duidelijk zijn vastgesteld. Ook zijn wij bekend met wegingsfactoren en kunnen wij een onafhankelijke beoordeling geven.
Lees meer >

Bestek

Gezien de vele slechte ervaringen met de werkwijze van een bestek, geven wij er de voorkeur aan om een Technische Omschrijving of desgewenst een Programma van Eisen op te stellen. Hiervan uit wordt uiteindelijk het bestek vastgesteld.

Energiezuinig

Door het inzetten van onze module “ENERGIEMONITOR” binnen onze internet applicatie Bakos Energy Aware zullen wij op basis van het gemeten energieverbruik de te behalen besparingspotentie zichtbaar maken en duidelijk onderbouwen. Dit kan als volgt gaan: eerst wordt er door ons een nulmeting gedaan. Daarna volgt er een Quick-scan en daarvan uit worden alle gebouwgebonden installaties ingeregeld, afgesteld en onderling op elkaar afgestemd. Vervolgens wordt er gedurende een periode (maximaal 3 maanden) gemeten en zal duidelijk worden hoe groot uw besparing is.
Lees meer >

Gebouwendokter

In de praktijk komen wij veel gebouwen tegen die “ziek” zijn. Althans, zo ervaren de gebruikers dat.
Bakos als gebouwendokter luistert naar de klachten van uw gebouwgebruikers!
Bakos brengt al uw klachten snel en adequaat in kaart. Vervolgens doen wij verbetervoorstellen om de klachten op te lossen. U krijgt van ons altijd vooraf een vaste kostenbegroting en indien wenselijk ook de doorlooptijd bij de gewenste verbeteringen waarbij wij duidelijk aangeven wat de maximaal haalbare verbeteringen zijn binnen uw budget.
Door deze werkwijze wordt u nooit verrast met meerkosten.
Lees meer >

Renovatie

Het Bakos Renovatieplan omvat een Totaalplan voor de renovatie van al uw gebouwgebonden installaties.
Na uitvoering van ons Renovatieplan zijn uw installaties weer volledig up to date. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij ook kijken naar verduurzaming en milieusparende maatregelen, met een daardoor aantoonbaar lager energieverbruik.

U krijgt van ons altijd vooraf een vaste kostenbegroting en indien wenselijk ook de doorlooptijd bij de gewenste verbeteringen waarbij wij duidelijk aangeven wat de maximaal haalbare verbeteringen zijn binnen uw budget.
Lees meer >

Onderhoudsconcept

Het Bakos Onderhoudsconcept is innovatief. Onderhoud op basis van draaiuren en belasting van de installaties in plaats op basis van een vast moment per jaar. U bespaart op onderhoudskosten en krijgt middels onze webapplicatie Bakos Energy Aware in één oogopslag duidelijk inzicht in de prestaties van al uw installaties
Lees meer >